PerformancePoint Server 2007 Service Pack 1 (x86)

Välj språk:
PerformancePoint Server 2007 med Service Pack 1 (SP1) är en uppsättning servrar och integrerade prestandahanteringsprogram som du använder för att övervaka, analysera och planera din verksamhet, samt för att hantera konsolideringsfrågor, ansvarsfrågor och juridiska frågor i hela organisationen.
 • Version:

  1

  File Name:

  PerformancePointDownload32bit_SV.exe

  Publiceringsdatum:

  2008-07-15

  File Size:

  4.9 MB

   PerformancePoint Server 2007 är ett integrerat prestandahanteringsprogram som kan användas för att övervaka, analysera och planera verksamheter, samt för att hantera konsolideringsfrågor, ansvarsfrågor och juridiska frågor i hela organisationen. PerformancePoint Server 2007 innehåller alla funktioner som krävs för att hantera prestanda med ett enda program, inklusive styrkort, instrumentpaneler, ledningsrapportering, analyser, planering, budgetering, prognostisering och konsolidering. Programmet är utformat för att nå alla anställda oavsett företagsfunktion (ekonomi-, drifts-, marknadsförings-, försäljnings- och personalavdelningar).

   Mer information om nyheterna i SP1 finns i:

   Viktigt om planering: http://office.microsoft.com/download/afile.aspx?AssetID=AM102421821053 Viktigt om övervakning: http://office.microsoft.com/download/afile.aspx?AssetID=AM102421811053
 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003; Windows Server 2008

  • Så här installerar du hämtningen:
   • Hämta filen genom att klicka på Hämta (ovan) och spara den på datorns hårddisk.


   1. Dubbelklicka på PerformancePointDownload32bit_SV.exe när du vill starta extraheringsprocessen.
   2. Du blir ombedd att välja en plats där du vill extrahera filerna. Du kan ändra standardplatsen som föreslås. Klicka på Extrahera för att extrahera innehållet i filen.
   3. Klicka på OK när extraheringen är klar.
   4. När processen är slutförd går du till katalogen som du extraherade filerna i. Hitta servern/klienten du vill uppgradera och dubbelklicka för att starta uppgraderingsprocessen.

   Instruktioner för användaren:

   Mer information hittar du i den medföljande dokumentationen och i vår onlinedokumentation:
   Så här tar du bort hämtningen:

   Om du vill ta bort filerna tar du bort både PerformancePointDownload32bit_SV.exe.

   Så här avinstallerar du programmet:

   Mer information hittar du i vår distributionsguide: http://technet.microsoft.com/sv-se/office/performancepoint/default.aspx.