Download Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 (KB2419635) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 (KB2419635)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en icke autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.