Microsoft Service Pack Uninstall Tool för 2007 Microsoft Office Suite

Välj språk:
2007 Office SP Uninstall Tool hjälper till att avinstallera 2007 Office Suite SP2-korrigeringar.
 • Version:

  1

  File Name:

  office2007spuninstall.exe

  Publiceringsdatum:

  2009-04-24

  File Size:

  756 KB

  KB-artiklar: KB954914

   Microsoft Service Pack Uninstall Tool för 2007 Microsoft Office Suite är ett kommandoradsverktyg som hjälper till att avinstallera klientkorrigeringar som installerats av 2007 Office Suite SP2.

   Viktig information: Den här hämtningen är endast tillgänglig på engelska, men den fungerar med alla språkversioner för Service Pack 2.

   Vi rekommenderar starkt att du läser följande innan du använder 2007 Office SP Uninstall Tool:
 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3
   • Windows Installer-version som stöds: Windows Installer 3.1 eller senare


  • Installation

   2007 Office SP Uninstall Tool finns i ett paket med namnet Office2007SPUninstall.exe som är en självextraherande körbar fil. Själva verktyget är en fil som heter OARPMan.exe. Verktyget kräver ingen installation. OARPMan.exe, Licensvillkor för programvara från Microsoft (kallades tidigare Slutanvändarlicensavtal eller EULA) och Readme.txt-filerna extraheras till den plats du anger.

   Lägg märke till att du måste använda en undermapp, t.ex. C:\subdir, för att extrahera verktyget. Du kan inte extrahera verktyget till rotkatalogen på hårddisken (t.ex. C:\).

   Använda verktyget

   När verktyget har extraherats till en mapp på datorn kan det köras från en kommandorad. Om du vill ha information om arbetsflödet kan du läsa readme.txt-filen, som bör extraheras på samma plats som verktyget. Som anges ovan rekommenderar vi starkt att du läser följande innan du använder 2007 Office SP Uninstall Tool:
   Ta bort verktyget

   Du tar bort denna hämtning genom att radera följande filer:
   • office2007spuninstall.exe
   • eula.txt
   • oarpman.exe
   • readme.txt