Microsoft Windows Rights Management Services med Service Pack 2

Välj språk:
Windows Rights Management Services (RMS) 1.0 Service Pack 2 (SP2) erbjuder en plattformsteknik för företagets administration av rättigheter för digitalt innehåll.
 • Version:

  1.0

  File Name:

  WindowsRightsManagementServicesSP2-KB917275-Server-SV.exe

  Publiceringsdatum:

  2006-11-09

  File Size:

  2.3 MB

  KB-artiklar: KB917275

   Windows Rights Management Services (RMS) 1.0 Service Pack 2 (SP2) för Microsoft Windows Server 2003 är en säkerhetsfunktion för Windows Server 2003. I kombination med RMS-aktiverade applikationer bidrar RMS till att förhindra obehörig användning av digital information både innanför och utanför brandväggen, såväl online som offline. Mer information om RMS SP1 finns på www.microsoft.com/rms.
   Eftersom denna serverkomponent tillhandahålls som en premium-tjänst för Windows Server 2003, krävs en CAL-licens (Windows RMS Client Access License) för varje användare som publicerar och/eller använder innehåll som är skyddat genom Rights Management Services (RMS). Det är emellertid tillåtet för två användare att samtidigt ha tillgång till eller använda RMS utan en CAL-licens, men endast i administrationssyfte. Mer information om licenskraven finns i licensavtalet (EULA) som medföljer vid nerladdning av denna premium-tjänst.
   Även om RMS är utformat för och testat på databasservrar som kör SQL Server 2000 och MSDE (Microsoft stödjer inte användning av RMS på servrar från annan databasprovider än SQL Server 2000 eller MSDE), kan RMS köras på andra databasservrar med de ADO.NET-gränssnitt som tillhandahålls genom Microsoft .NET Framework. Det kan därför förekomma att andra databasleverantörer har utvecklat databasproviders som är kompatibla med RMS. Du kan använda valfri databasprovider tillsammans med RMS förutsatt att den aktuella databasservern uppfyller följande krav:
   databasservern måste vara Transact-SQL-kompatibel eftersom RMS-initieringsskript och RMS-lagrade processer använder Transact-SQL.
   databasservern måste stödja något av de Microsoft SQL-Server-specifika tilläggen.
   Databasprovidern måste också kunna:
   svara på metodanrop från System.Data.SqlClient namespace i .NET Framework.
   tillhandahålla en funktion som motsvarar System.Data.SqlClient namespace.
   använda Windows-autentisering i stället för SQL-autentisering.
   Om du använder RMS i någon annan konfiguration kontaktar du databas- eller lösningsleverantören för den databasprovider som du använder i din miljö.
 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003; Windows Server 2003 Itanium-based editions; Windows Server 2003 x64 editions

   Uppdateringen kan även installeras på följande operativsystem:
   Windows Server 2003 SP1 x64 och IA64 Editions

   Maskinvarukrav för RMS.
   Processor med 800 megahertz (MHz) eller mer
   256 megabyte (MB) RAM
   20 gigabyte (GB) diskutrymme
   Nätverkskort
   Programvarukrav för RMS.
   Windows Server 2003
   NTFS-filsystem
   Message Queuing (MSMQ)
   Internet Information Services 6.0 (med aktiverad ASP.NET)
   Active Directory
   -databasserver, till exempel SQL Server eller MSDE
   1. Klicka på Hämta högst upp i högra hörnet på den här sidan för att starta hämtningen.
   2. Gör något av följande:
    • Klicka på Kör om du vill påbörja installationen direkt.
    • Klicka på Spara om du vill kopiera filen till din dator och installera den senare.
    • Klicka på Avbryt om du vill avbryta installationen.
  • Denna tjänst är en del i ett företags hantering av digitala rättigheter. Innan du börjar använda tjänsten bör du läsa informationen som finns på Rights Management Services Technology Center, Microsoft TechNet.
   RMS är en webbtjänst som är integrerad med IIS och Active Directory. Om du har installerat en RMS-rotcertifieringsserver, måste denna tjänst tas bort innan RMS kan avinstalleras i dialogrutan Lägg till eller Ta bort program i Kontrollpanelen i Windows.
   Mer information finns i hjälpavsnittet "Avinstallera och ta bort RMS" i Rights Management Services Help.