AD LDS för Windows 7

Välj språk:
AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) innehåller katalogtjänster för program med katalogstöd. Den här hämtningen gäller för AD LDS för operativsystemet Windows® 7.