Group Policy Preference Client Side Extensions för Windows XP x64 Edition (KB943729)

Välj språk:
Multiple Group Policy Preferences har lagts till i Windows Server 2008 Group Policy Management Console (som också är tillgänglig via Remote Server Administration Toolset (RSAT) för Windows Vista SP1).