Download Uppdatering för Windows Media Center för Windows Vista x64-baserade system (KB927084) from Official Microsoft Download Center

Uppdatering för Windows Media Center för Windows Vista x64-baserade system (KB927084)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Installera den här uppdateringen om du vill lösa problem med att pausa och återuppta på Windows Vista-system som konfigurerats med en DCT-enhet (Digital Cable Tuner).