Språkpaket för List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0

Välj språk:
Språkpaket för List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Version:

  4.0.7333.302

  File Name:

  ListWebPartLangPack-CRM4_1053_i386.exe

  ListWebPartLangPack-CRM4_1053_amd64.exe

  Publiceringsdatum:

  2009-03-16

  File Size:

  598 KB

  604 KB

   Språkpaketet för List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 gör att du kan visa och uppdatera poster i Microsoft Dynamics CRM via en webbplats som använder Windows SharePoint Services 3.0 SP1 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007 SP1. Microsoft Dynamics CRM-användare kan skapa delade eller egna listwebbdelar för Microsoft Dynamics CRM-poster från en SharePoint-webbplats, öppna poster i Microsoft Dynamics CRM 4.0 från listwebbdelen och skapa anslutna listwebbdelar.
   Om du har aktiverat språkpaket för ett eller flera språk på SharePoint eller Microsoft Dynamics CRM bör du också installera motsvarande språkpaket för listwebbdelen på SharePoint-servern. Du kan installera så många språkpaket som du behöver.
   Om du installerar ett språkpaket för List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 kan du och andra användare på företaget visa List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 på ett annat språk än installationens grundspråk.
 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003; Windows Server 2008

    Microsoft Dynamics® CRM 4.0

    List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0

    Microsoft Windows® SharePoint® Services 3.0 SP1

    Microsoft® Office SharePoint® Server (MOSS) 2007 SP1

    Microsoft® Internet Explorer 6 med SP1 eller senare

  • Du måste ha List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installerat när du installerar språkpaketet för List Web Part. Mer information om hur du installerar List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 finns i dokumentationen: Administrations- och distributionshandboken för List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0.
   Du måste ha administratörsbehörighet lokalt på den server där du tänker installera språkpaketet för List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0. Du måste även ha administratörsbehörighet på den server där SharePoint Services körs. List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 måste köras med fullständigt förtroende.
   Starta installationsguiden för språkpaketet för List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 genom att klicka på filen ListWebPartLanguagePack.msi.
   Om du använder Windows Server 2008 installerar du listwebbdelen från Kommandotolken enligt anvisningarna i dokumentationen.

   Mer information finns i dokumentationen: Administrations- och distributionshandboken för List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0.