Uppdateringar för hjälpen i Microsoft Office PowerPoint 2007

Välj språk:
Med den här uppdateringen installeras den senaste hjälpinformationen för Help-filen i Microsoft Office PowerPoint 2007 och Developer Help-filen i Office PowerPoint 2007.