Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Weak Encryption in RDP Protocol can Lead to Information Disclosure

Välj språk:
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem med kryptering i RDP-protokollet i Windows XP.