• Denna webbplats använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Office

Uppdatering för Outlook 98: e-postsäkerhet

Välj språk:
Uppdateringen av e-postsäkerheten i Outlook 98 skyddar mot de flesta e-postvirus, t ex ILOVEYOU och Melissa, andra virus som sprider sig via e-post samt s k maskvirus som replikeras via Outlook.
 • Version:

  1

  File Name:

  o98secu.exe

  Publiceringsdatum:

  2004-03-26

  File Size:

  7.1 MB

  KB-artiklar: KB262618

   Obs! Engelsk version

   Related links
   Uppdatering för e-postsäkerhet i Outlook: vanliga frågor
   Uppdatering för Outlook 2000 SR-1: Utvidgad e-postsäkerhet
   Outlook 98 säkerhetsuppdatering för e-post, internationella versioner (sidan är på engelska.)


   Microsoft har infört viktiga säkerhetsuppdateringar i Outlook® 98 och 2000 för att skydda dig mot virus som sprids som bilagor i e-post: Uppdateringen av e-postsäkerheten i Outlook 2000 SR-1 och uppdateringen av e-postsäkerheten i Outlook 98. Dessa säkerhetsuppdateringar ger skydd mot de flesta virus, som till exempel ILOVEYOU och Melissa och andra virus som sprids genom e-post, samt mot maskvirus som sprider sig via Outlook. Uppdateringen inför begränsningar för vissa funktioner i Outlook vilket ökar säkerhetsnivån, men den är inte avsedd att motverka säkerhetsbrister i själva Outlook. Uppdateringen ger Outlook oöverträffat skydd och Microsoft uppmanar alla som använder Outlook 2000 och Outlook 98 att installera lämplig version.

   Säkerhetsuppdateringen för Outlook inför följande säkerhetsåtgärder:

   • Bilagesäkerheten förhindrar användarna att öppna flera olika filtyper när de kommer som bilagor i e-post. De filtyper det gäller är körbara filer, kommandofiler och andra filtyper som innehåller körbar kod som ofta används av hackers för att sprida virus.
   • Objektmodellvakten varnar användarna med en dialogruta när ett externt program försöker nå deras adressbok eller skicka e-post för deras räkning. Det är så lömska virus som ILOVEYOU sprider sig.
   • Kraftigare säkerhetsinställningar som standard i Outlook ger en restriktivare inställning av säkerhetszonen för Internet, från ”Internet” till ”behöriga platser”. Dessutom blockeras aktiva skript inom behöriga platser som standard. Dessa säkerhetsfunktioner skyddar användaren mot många av de virus som sprids via skript.
   När uppdateringen installerats kommer den att påverka vissa funktioner i Outlook. Den kan också påverka hur vissa tredjepartsprogram fungerar tillsammans med Office. Mer information finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln (Q262618) OL98: Frågor kring uppdateringen av e-postsäkerheten i Outlook. Om du vill se en lista över vilka tillverkares programvara som kan påverkas går du till Tredjepartstillverkare som påverkas av uppdateringen av e-postsäkerheten i Outlook 98/2000. Systemadministratörer bör läsa Knowledge Base-artikeln (Q263296) OL98: Administratörsinformation om uppdateringen av e-postsäkerheten i Outlook om anpassning av uppdateringen av e-postsäkerheten.

   Vissa e-postbilagor kommer att spärras

   Efter att du installerat uppdateringen kommer du inte längre att kunna nå bilagor med filtyper som skulle kunna köra program eller ändra inställningar i datorn, händelser som skulle kunna sprida virus. Dessa filtyper kallas filer på säkerhetsnivå 1.


   Filer på säkerhetsnivå 1   Filer på säkerhetsnivå 1 (begränsad åtkomst i Outlook) är filer som kan innehålla körbar kod eller länkar till andra filer som innehåller körbar kod som skulle kunna köra ett virus på datorn. Bland filerna på säkerhetsnivå 1 finns programfiler (.EXE, .COM), skriptmoduler och -filer (.BAS, .VBS, .JS), Internetlänkar (URL, .ISN) samt genvägar till filer (.LNK, .PIF). En lista över filtyperna finns på Uppdatering för e-postsäkerhet i Outlook: vanliga frågor.


   Filer på säkerhetsnivå 2   Filtyper på säkerhetsnivå 2 måste sparas på disk innan de kan öppnas. Filerna kan inte öppnas inifrån Outlook. Som standard finns inga filtyper på säkerhetsnivå 2 men systemadministratören kan lägga till filerna på listan. Mer information finns i Knowledge Base-artikeln (Q263296) OL98: Administratörsinformation om uppdateringen av e-postsäkerheten i Outlook.

   Att ta emot en spärrad bilaga

   Om du får ett meddelande med en bilaga som inte kan nås, kommer det att visas ett gem i bilagekolumnen i inkorgen, så att du ska veta att brevet har en bilaga. När du öppnar brevet kommer bilagan inte att vara tillgänglig och följande text visas överst i brevet:


   Varken alternativen Spara bifogade filer på menyn Arkiv eller Visa bifogade filer på snabbmenyn kommer att vara tillgängliga för detta brev. Får du ett brev med flera bilagor kommer alla riskabla bilagor att vara spärrade, medan de övriga bilagorna kan nås. När du öppnar meddelandet får du se samma varning som ovan, men du kan nå de bilagor som inte påverkas av uppdateringen. Alternativen Spara bifogade filer och Visa bifogade filer kan användas på den ofarliga bilagan.

   Bilagor som måste sparas på hårddisken Om du får ett e-postmeddelande som har en bifogad fil på säkerhetsnivå 2 visas följande varning om du försöker öppna filen.

   Att skicka bilagor

   När du bifogar en fil till ett e-brev, kommer uppdateringen att kontrollera filtypen när brevet skickas. Om filtypen finns med i listan över spärrade filer kommer du att få en varning om att andra Outlook-användare kanske inte kan öppna bilagan. Om du klickar på Ja skickas meddelandet med bilagan. Om andra användare har installerat uppdatering kan bilagan inte öppnas. Klickar du på Nej kommer du att få tillbaka meddelandet för redigering, då du bland annat kan ta bort bilagan.

   Utan din tillåtelse kan program inte skicka e-postmeddelanden

   Säkerhetsuppdateringen för e-posten i Outlook 98 ändrar på några av de automatiska funktionerna i Outlook. Eftersom virusen kan spridas genom att skicka kopior av e-brev till personer i din adressbok, kommer funktionaliteten att ändras av uppdateringen så att program inte längre automatiskt kan nå adressboken eller kontaktlistan, eller skicka brev för din räkning. I båda fallen får du en varning av Outlook, så Outlook inte längre kan användas för att distribuera e-post utan ditt medgivande.


   Om till exempel någon programkod försöker nå din adressbok, kommer en varning att visas. Du kan antingen låta programmet få åtkomst denna gång, eller klicka i rutan Ge åtkomst i och ange en tid på upp till 10 minuter. Om du inte vill ge programmet tillgång till din adressbok klickar du på Nej.

   Säkerhetsinställningarna i Outlook är angivna till Ej tillförlitliga platser som standard.

   Standardinställningarna för säkerhetszonen är angivna till Ej tillförlitliga platser (ej Internet) och aktiva skript inom Ej tillförlitliga platser blockeras som standard när uppdateringen installerats. Säkerhetszonen Ej tillförlitliga platser blockerar de flesta automatiska skript och ActiveX®-kontroller kan inte öppnas utan användarens tillåtelse. Dessa säkerhetsfunktioner skyddar användaren mot många av de virus som sprids via skript. Mer information om skillnaden mellan Ej tillförlitliga platser och Internet-zoner finns i Knowledge Base-artikeln (Q174360) Så här använder du säkerhetszoner i Internet Explorer. Du kan ändra säkerhetsinställningarna i Outlook manuellt. Välj Alternativ på menyn Verktyg och välj sedan fliken Säkerhet.

   Mer information

   Läs mer om viruset ILOVEYOU här: Information om viruset VBS/Loveletter (sidan är på engelska).

   Mer information om säkerhetsuppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln (Q262617) OL98: Information om uppdateringen av e-postsäkerheten i Outlook.


   Om du är systemadministratör läser du Knowledge Base-artikeln (Q263296) OL2000: Administratörsinformation om uppdateringen av e-postsäkerheten i Outlook om anpassning av uppdateringen av e-postsäkerheten. Systemadministratörer kan hämta verktyg för säkerhetsuppdateringen av Outlook 98 från sidan Anpassa uppdateringen av e-postsäkerheten i Outlook 98/2000 (Sidan är på engelska.)


   Microsoft Knowledge Base-artikeln (Q262700) OL98: Utvecklarinformation om korrigeringen av e-postsäkerheten innehåller ytterligare information om ändringar för automatisering av Outlook.


   När du installerat uppdateringen kan du lära dig mer om e-postsäkerhet genom att skriva virusskydd, e-postsäkerhet eller osäkra bifogade filer i Office-assistenten eller på fliken Svarsguiden i hjälpfönstret i Outlook 98/2000 och därefter klicka på Sök.


   När du installerat uppdateringen kan du lära dig mer om problemlösning för uppdateringen av e-postsäkerheten i Outlook genom att skriva problemlösning för e-postsäkerhet eller problemlösning virusskydd i Office-assistenten eller på fliken Svarsguiden i hjälpfönstret i Outlook 98/2000 och därefter klicka på Sök.
 • Operativsystem som stöds

  Windows 2000; Windows 95; Windows 98; Windows NT

   • Den här uppdateringen fungerar tillsammans med följande Office-program:
    • Outlook 98


  • Så här installerar du uppdateringen

   1. Skriv ut den här sidan och använd den som referens offline.
   2. Hämta filen från denna sida genom att klicka på länken ovan och följ sedan instruktionerna i dialogrutorna.
   3. Dubbelklicka på programfilen O98secu.exe på hårddisken när du vill starta installationsprogrammet.
   4. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.


   Instruktioner

   När uppdateringen är installerad använder du Outlook som vanligt. Du kommer dock inte längre att kunna öppna alla typer av bifogade filer direkt i Outlook. För vissa bifogade filer krävs att du sparar dem på hårddisken innan du öppnar dem.

   Så här tar du bort uppdateringen

   1. Peka på InställningarStart-menyn och klicka på Kontrollpanelen.
   2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
   3. Klicka på Säkerhet i Outlook 98 i listan Installera/avinstallera och klicka sedan på Lätt till/ta bort (eller Ändra/ta bort i Windows 2000).
   4. Klicka på Ja.
   5. Klicka på OK för att avsluta installationen.

Populära nedladdningar

Laddar dina resultat, vänta...

Kostnadsfria uppdateringar

 • Säkerhetsuppdateringar
 • Programuppdateringar
 • Service Pack
 • Maskinvarudrivrutiner

Microsoft föreslår

Prova Office 365 en månad utan kostnad.
Prova Office 365 en månad utan kostnad.
Börja din kostnadsfria månad med Office 365 nu.
Läs mer