Konverteraren för öppna XML-filer för Mac 1.0.2

Välj språk:
Med Konverteraren för öppna XML-filer kan du konvertera XML-filer som skapats i Office 2008 för Mac eller Office 2007 för Windows så att du kan öppna, redigera och spara dem i tidigare versioner av Office för Mac. I den här uppdateringen ingår flera förbättringar av stabilitet och prestanda.
 • Version:

  1.0.2

  File Name:

  OpenXMLConverter102.dmg

  Publiceringsdatum:

  2008-12-09

  File Size:

  44.8 MB

   Med Konverteraren för öppna XML-filer kan du konvertera öppna XML-filer som skapats i Office 2008 för Mac eller Office 2007 för Windows så att du kan öppna, redigera och spara dem i tidigare versioner av Office för Mac. Konverteraren för öppna XML-filer kan konvertera Word-dokument, Excel-arbetsböcker och PowerPoint-presentationer i öppet XML-format så att du kan öppna och redigera filerna i Office 2004 för Mac och Office v. X för Mac. Du kan välja mellan att konvertera och öppna en fil eller att konvertera flera filer.

   I den här uppdateringen ingår flera förbättringar av stabilitet och prestanda. Dessutom innehåller uppdateringen korrigeringar av säkerhetsproblem som kan utnyttjas till att skriva över vissa delar av datorns minne med skadlig kod. Mer information om den här uppdateringen hittar du på Microsofts webbplats.
 • Operativsystem som stöds

  Mac OS X

   Viktigt! För att kunna öppna konverterade dokument måste du ha Office 2004 11.4.0 eller en senare version eller Office v. X 10.1.9 eller senare installerat på datorn. För bästa resultat rekommenderar vi att du installerar uppdateringen för Office 2004 11.5.1 eller en senare version för Office 2004 för Mac.

   Kontrollera att du har uppdateringen för Office 2004 11.4.0 eller en senare version genom att markera filen Microsoft Component Plugin i mappen Microsoft Office 2004/Office på hårddisken och sedan klicka på Visa infoArkiv-menyn. Kontrollera att du har installerat uppdateringen Office v. X 10.1.9 eller en senare version genom att markera filen Microsoft Component Plugin i Microsoft Office X/Office på datorn och sedan klicka på Visa infoArkiv-menyn.

   Datorn måste dessutom uppfylla följande minimikrav:

   • Operativsystem: Apple Mac OS X
   • Operativsystemversioner: Mac OSX version 10.4.9 (Tiger) eller en senare version av Mac OS
   Obs! Om du vill kontrollera att datorn uppfyller systemkraven klickar du på Om den här datornApple-menyn.
  • Så här installerar du uppdateringen

   1. Skriv ut den här sidan om du vill använda den som referens när du är offline.
   2. Avsluta alla aktiva program, inklusive alla Office-program, Microsoft Messenger och Office-meddelanden, eftersom de annars kan påverka installationen.
   3. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven.
   4. Klicka på Hämta eller på länken till den språkversion som du vill installera.
   5. Spara filen på hårddisken genom att följa instruktionerna på skärmen. Om du använder Safari sparas den hämtade filen på skrivbordet förutsatt att du inte har angett en annan plats i dialogrutan Inställningar i Safari. Klicka på InställningarSafari-menyn och därefter på Allmänt om du vill kontrollera inställningarna.
   6. Placera Open XML File Format Converter for Mac 1.0.2 volym på skrivbordet genom att dubbelklicka på den fil som du hämtade i steg 5. Öppna därefter enheten Open XML File Format Converter for Mac 1.0.2 genom att dubbelklicka på den. Det här steget kan redan ha utförts automatiskt.
   7. Starta installationen genom att dubbelklicka på programmet Open XML File Format Converter for Mac 1.0.2 i fönstret för enheten Open XML File Format Converter for Mac 1.0.2 och följ instruktionerna på skärmen.
   8. När installationen har slutförts kan du ta bort installationsprogrammet från hårddisken. Om du vill ta bort installationsprogrammet drar du först enheten Open XML File Format Converter for Mac 1.0.2 och därefter den fil du hämtade till papperskorgen.
   Obs! Den här uppdateringen är också tillgänglig om du använder Microsoft AutoUpdate, ett program som gör det möjligt att automatiskt erhålla aktuella uppdateringar för Microsofts programvara. Om du vill använda AutoUpdate öppnar du ett Office-program och klickar sedan på Sök efter uppdateringarHjälp.

   Så här tar du bort uppdateringen

   1. Avsluta Konverteraren för öppna XML-filer om programmet är aktivt.
   2. Leta upp konverteringsprogrammet på datorn.
   3. Dra konverteringsprogrammet till papperskorgen och klicka sedan på Töm papperskorgenFinder-menyn.
   4. Ta bort de befintliga inställningarna för konverteringsprogrammet genom att ta bort filen com.microsoft.OfficeConverter.plist i mappen /Användare/username/Bibliotek/Preferences/Microsoft.
   Viktigt! För att ta bort alla filer till konverteringsprogrammet från datorn måste du ta bort mapparna HV1.0, MAU2.0 och Office Converter Support under /Bibliotek/Application Support/Microsoft. Ta inte bort filerna under /Bibliotek/Application Support/Microsoft om något annat Microsoft-program, till exempel Microsoft Office 2008 för Mac, Microsoft Remote Desktop Connection Client för Mac, Microsoft Messenger eller Microsoft Expression Media är installerat på datorn eftersom filerna används av andra Microsoft-program.
  • Filerna i listan nedan installeras av konverterarens installationsprogram.

   /Program/Konverteraren för öppna XML-format.app
   /Användare/username/Bibliotek/Preferences/com.microsoft.OfficeConverter.plist
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/HV1.0/Microsoft Help Viewer.app
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/MAU2.0/Microsoft AutoUpdate.app
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/MFConverter.bundle
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/MicrosoftChartPlugin.framework
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/MicrosoftComponentPlugin.framework
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/MicrosoftOffice.framework
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/MicrosoftOLE.framework
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/MicrosoftOLEAutomation.framework
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/MicrosoftOleo.framework
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/MSXML.framework
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/OfficeArt.framework
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/Open XML for Charts.app
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/Open XML for Excel.app
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/Open XML for Excel.framework
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/Open XML for Word.app
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/Open XML for Word.framework
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/pptfc.app
   /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/SmartArt.framework

   Om Microsoft Office 2004 för Mac är installerat på datorn är följande typsnitt installerade i mappen /Bibliotek/Fonts/Microsoft.

   • Cambria
   • Calibri
   • Consolas
   • Constantia
   • Corbel
   • Candara
   Försök med något av följande om du har problem med att installera uppdateringen eller med att använda konverteringsprogrammet när du har installerat det:

   • Starta om datorn och installera uppdateringen igen.
   • Kontrollera att det användarkonto som du använder för att verifiera installationsprogrammet är ett administratörskonto. Mer information om administratörskonton finns i Mac-hjälpen.
   • Kontrollera att /Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office Converter Support har installerats på startenheten om du har problem med att öppna konverteraren efter installationen. Installera konverteringsprogrammet igen om mappen saknas eller om någon av filerna i listan ovan saknas.
   • Starta om datorn eller installera om konverteringsprogrammet om du fortfarande har problem med att öppna konverteringsprogrammet efter installationen.
   Mer information hittar du på Microsofts webbplats.