Download Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (webbaserat installationsprogram) from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (webbaserat installationsprogram)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Det webbaserade installationspaketet för Microsoft .NET Framework 4 hämtar och installerar de .NET Framework-komponenter som krävs för körning på måldatorns arkitektur och operativsystem. Det krävs en Internetanslutning under installationen. Client Profile används för att köra de flesta klientprogram som är avsedda för .NET Framework 4.