Download Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3a from Official Microsoft Download Center

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3a

Välj språk:
Hämta SQL Server 2000 Service Pack 3a (SP3a), den senaste och mest omfattande uppdateringen av SQL Server 2000 som korrigerar säkerhetsrisker som exempelvis mottaglighet för viruset Slammer (W32.slammer).