Multilingual User Interface Package för Microsoft Office Communicator 2007 R2

Välj språk:
Med det här paketet kan användargränssnittet i Microsoft Office Communicator 2007 R2 visas på flera språk.