Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Certificate Validation Flaw Could Enable Identity Spoofing

Välj språk:
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Hämta uppdateringen nu om du vill skydda dig från från identiteter som har förfalskats med hjälp av certifikat.
 • Version:

  SP1

  File Name:

  Q328145_WXP_SP2_x86_SVE.exe

  Publiceringsdatum:

  2002-09-09

  File Size:

  484 KB

  KB-artiklar: KB328145

   Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Hämta uppdateringen nu om du vill skydda dig från från identiteter som har förfalskats med hjälp av certifikat.
 • Operativsystem som stöds

  Windows XP

   Windows XP Professional, Windows XP Home Edition
  • Välj Öppna om du vill starta installationen direkt. ELLER
   Välj Spara om du vill kopiera filen till datorn och utföra installationen vid ett senare tillfälle.