Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Certificate Validation Flaw Could Enable Identity Spoofing

Välj språk:
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Hämta uppdateringen nu om du vill skydda dig från från identiteter som har förfalskats med hjälp av certifikat.