Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB908519)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge obehöriga åtkomst till och kontroll över datorer med Microsoft Windows.