Microsoft .NET Framework 4 (fristående installationsprogram)

Välj språk:
Microsoft .NET Framework 4-paketet installerar .NET Framework Runtime och de tillhörande filer som krävs för att köra och utveckla program som ska riktas mot .NET Framework 4.
 • Version:

  4

  File Name:

  dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

  Publiceringsdatum:

  2011-02-21

  File Size:

  48.1 MB

   .NET Framework är Microsofts heltäckande och konsekventa programmeringsmodell för konstruktion av program som ger fantastiska visuella användarupplevelser, sömlös och säker kommunikation och möjligheten att modellera många olika affärsprocesser.

   .NET Framework 4 Client Profile fungerar jämte tidigare versioner av Framework. Program som baseras på tidigare Framework-versioner kommer att fortsätta köras med den version de är avsedda för som standard.

   Microsoft .NET Framework 4 innehåller följande nya funktioner och förbättringar:

   • Förbättringar i Common Language Runtime (CLR) och Base Class Library (BCL)
    • Förbättrade prestanda, till exempel bättre stöd för flera kärnor, skräpinsamling i bakgrunden och profilbifogning på servern.
    • Nya minnesmappade filtyper och numeriska typer.
    • Enklare felsökning med dump-felsökning, Watson-minidumps, felsökning i blandat läge för 64 bitar och kodkontrakt.
    • En heltäckande lista över förbättringarna inom CLR och BCL hittar du här.
   • Förbättringar i språken Visual Basic och C#, till exempel lambdauttryck, implicit radfortsättning, dynamisk dispatch och namngivna/valfria parametrar.
   • Förbättringar inom dataåtkomst och datamodellering
    • Med Entity Framework kan utvecklaren programmera mot relationsdatabaser med .NET-objekt och Language Integrated Query (LINQ). Det har många nya funktioner, som persistence ignorance och stöd för POCO, främmande nyckel-associationer, lazy loading, teststyrt utvecklingsstöd, funktioner i modellen och nya LINQ-operatorer. Andra funktioner är bättre n-tier-stöd med självspårande entiteter, anpassningsbar kodgenerering med T4-mallar, modellen först-utveckling, förbättrad designupplevelse, högre prestanda och pluralisering av entitetsuppsättningar. Mer information finns här.
    • WCF Data Services är en komponent i .NET Framework som gör det möjligt för dig att skapa REST-baserade tjänster och program som använder Open Data Protocol (OData) för att visa och använda data över webben. Det finns många nya funktioner i WCF Data Services, bland annat förbättrat stöd för BLOB, databindning, radräkning, feed-anpassning, projektioner och förbättrade pipelines för begäranden. Den inbyggda integreringen med Microsoft Office 2010 gör det nu möjligt att visa Microsoft Office SharePoint Server-data som en OData-feed och komma åt denna datafeed med WCF Data Services-klientbiblioteket. Mer information finns här.
   • Förbättringar i ASP.NET
    • Mer kontroll över HTML, element-ID och anpassad CSS gör det mycket enklare att skapa webbformulär som efterlever standarder och är SEO-vänliga.
    • Bland de nya dynamiska datafunktionerna finns nya frågefilter, entitetsmallar, utökat stöd för Entity Framework 4, samt validerings- och mallfunktioner som enkelt kan appliceras på befintliga webbformulär.
    • Webbformulärstöd för nya förbättringar i AJAX-bibliotek, som inbyggt stöd för CDN (Content Delivery Networks).
    • En heltäckande lista över förbättringarna i ASP.NET hittar du här.
   • Förbättringar i Windows Presentation Foundation (WPF)
    • Nytt stöd för funktionerna för flertrycksinmatning, menyflikskontroller och utvidgning av aktivitetsfältet i Windows 7.
    • Nytt stöd för Surface 2.0 SDK.
    • Nya affärskontroller som diagramkontroll, smart redigering, datarutnät m.m. förbättrar upplevelsen för de utvecklare som bygger datacentrerade program.
    • Förbättrad prestanda och skalbarhet.
    • Visuella förbättringar som tydligare text, pixelfixering vid layout, lokalisering och interoperabilitet.
    • En heltäckande lista över förbättringarna i WPF hittar du här.
   • Förbättringar i Windows Workflow (WF) som gör det möjligt för utvecklarna att hysa och interagera med arbetsflöden på ett bättre sätt. I detta ingår även en förbättrad aktivitetsprogrammeringsmodell, en förbättrad designupplevelse, en ny modelleringsstil för flödesscheman, en utökad aktivitetspalett, integrering av arbetsflöderegler och nya funktioner för meddelandekorrelation. .NET Framework 4 ger också betydande prestandaökningar för WF-baserade arbetsflöden. En heltäckande lista över förbättringarna i WF hittar du här.
   • Förbättringar i Windows Communication Foundation (WCF), som stöd för WCF Workflow Services, som möjliggör arbetsflödesprogram med meddelandeaktiviteter och stöd för korrelation. Dessutom innehåller .NET Framework fyra nya WCF-funktioner som tjänstidentifiering, routningstjänst, stöd för REST, diagnostik och prestanda. En heltäckande lista över förbättringarna i WCF hittar du här.
   • Innovativa nya parallellprogrammeringsfunktioner som stöd för parallella slingor, Task Parallel Library (TPL), Parallel LINQ (PLINQ) och koordinationsdatastrukturer som gör att utvecklarna kan utnyttja kraften i flerkärniga processorer.
 • Operativsystem som stöds

  Windows 7; Windows 7 Service Pack 1; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3

    • Windows XP SP3
    • Windows Server 2003 SP2
    • Windows Vista SP1 eller senare
    • Windows Server 2008 (stöds inte för serverns kärnroll)
    • Windows 7
    • Windows Server 2008 R2 (stöds inte för serverns kärnroll)
    • Windows 7 SP1
    • Windows Server 2008 R2 SP1
   • Arkitekturer som stöds:
    • x86
    • x64
    • ia64 (vissa funktioner stöds inte på ia64, till exempel WPF)
   • Maskinvarukrav:
    • Rekommenderade minimikrav: 1,0 GHz eller högre med 512 minst MB RAM-minne
    • Minsta diskutrymme:
     • x86 – 850 MB
     • x64 – 2 GB
   • Krav:
   1. Viktigt! Kontrollera att du har senaste Service Pack och viktiga uppdateringar för Windows. Säkerhetsuppdateringar hittar du på Windows Update. Om du installerar på XP 64-bitars eller Windows 2003 kan du behöva installera Windows Imaging Component. Du hittar 32-bitarsversionen av Windows Imaging Component här. Du hittar 64-bitarsversionen av Windows Imaging Component här.
   2. Klicka på Ladda ner på den här sidan om du vill starta hämtningen. Om du vill ha ett mindre installationsprogram som bara är för x86 hittar du det här. Om du behöver installera på ia64 använder du ia64-installationsprogrammet som du hittar här.
   3. Klicka på Kör om du vill installera direkt.
   4. Klicka på Spara om du vill spara filen på datorn och installera den senare.
   5. Klicka på Avbryt om du vill avbryta installationen.

  • Ytterligare krav för serverinstallation

   Om du måste utföra en serverinstallation måste följande programvara finnas på datorn utöver de grundläggande kraven:

   • Internet Information Services (IIS) version 6.0 eller senare. För åtkomst till funktionerna i ASP.NET måste IIS med de senaste säkerhetsuppdateringarna ha installerats innan .NET Framework installeras. ASP.NET stöds endast på Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2.
   • (Rekommenderas) Microsoft Data Access Components 2.8 eller senare


   Obs! De flesta användare behöver inte göra en serverinstallation. Om du är osäker på om du ska göra en serverinstallation gör du bara en vanlig installation.


   Installationsprogram för Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Server Core

   Den här versionen av Microsoft .NET Framework 4 stöder inte Server Core-rollen på Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2. Gå till Microsoft .NET Framework 4 (fristående installationsprogram) för Server Core för att hämta en version av Microsoft .NET Framework 4 som har stöd för Server Core-rollen på Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.


   Viktig information om .NET Framework 4