Tillägget Microsoft Mathematics för Word och OneNote

Välj språk:
Med tillägget Microsoft Mathematics för Word och OneNote kan du enkelt skapa plottdiagram i 2D och 3D, göra numeriska beräkningar, lösa ekvationer eller olikheter och förenkla algebraiska uttryck i Word och OneNote.
 • Version:

  2.0.040811.01

  File Name:

  MASetup.exe

  Publiceringsdatum:

  2010-12-30

  File Size:

  6.9 MB

   Med tillägget Microsoft Mathematics för Word och OneNote kan du utföra matematiska beräkningar och skapa plottdiagram i Word och OneNote. Tillägget erbjuder även ett omfattande urval av matematiska symboler och strukturer för visning av tydligt formaterade matematiska uttryck. Du kan även lägga till vanliga uttryck och matematiska strukturer med hjälp av Equation gallery. Tillägget Microsoft Mathematics kan hjälpa dig med följande uppgifter: • Beräkna matematiska standardfunktioner, såsom kvadratrotberäkningar och logaritmer • Beräkna trigonometriska funktioner såsom sinus och cosinus • Hitta derivator och integraler, gränsvärden samt summor och produkter av serier • Genomföra matrisberäkningar såsom inverser, addition och multiplikation • Genomföra beräkningar med komplexa tal • Rita plottdiagram i 2D med kartesiska och polära koordinater • Rita plottdiagram i 3D med kartesiska, cylindriska och sfäriska koordinater • Lösa ekvationer och olikheter • Kalkylera statistiska funktioner såsom typ- och variansvärden på listor med nummer • Faktorpolynom eller heltal • Förenkla eller utvidga algebraiska uttryck
 • Operativsystem som stöds

  Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Vista Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3

   1. Operativsystem som stöds: Windows 7 Windows Vista med Service Pack 2 (SP2) Windows XP (32-bitars) med Service Pack 3 (SP3) Windows Server 2008 R2 (64-bitars) Windows Server 2008 med Service Pack 2 (SP2) Windows Server 2003 (32-bitars) med Service Pack 2 (SP2) 2. Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 3. De hämtade filerna fungerar med följande Office-program: Microsoft Word 2010 Microsoft OneNote 2010 Microsoft Office Word 2007
  • Instruktioner Så här installerar du: 1. Ladda ner filen genom att klicka på nedladdningsknappen bredvid MASetup.exe-filen och spara filen på din hårddisk. 2. Dubbelklicka på programfilen MASetup.exe på din hårddisk för att starta installationsprogrammet. 3. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen. Användaranvisningar: Starta Word eller OneNote när installationen är slutförd och upptäck de nya möjligheterna för ekvationer, beräkningar och grafik på fliken Mathematics. Så här tar du bort komponenten: Ta bort filen MASetup.exe för att ta bort installationsfilen. 1. Peka på Inställningar på Start-menyn och klicka sedan på Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program. 3. I listan över installerade program väljer du tillägget Microsoft Mathematics (32-bitars) eller tillägget Microsoft Mathematics (64-bitars) och klickar sedan på Ta bort eller Lägg till/ta bort. Om en dialogruta visas följer du anvisningarna för att ta bort programmet. 4. Bekräfta att du vill ta bort programmet genom att klicka på Ja eller OK.