Download Säkerhetsuppdatering för Windows 7 (KB2079403) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows 7 (KB2079403)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.