Uppdatering för Windows Vista (KB936824)

Välj språk:
Installera den här uppdateringen för att åtgärda ett problem med Apple iPod som kan skadas vid användning av funktionen Säker borttagning av maskinvara på system med Windows Vista.