Download Säkerhetsuppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB979482) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB979482)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en icke autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.