Microsoft-verktyg för fjärrserveradministration för Windows Vista för x64-baserade datorer

Välj språk:
Med Microsoft-verktyg för fjärrserveradministration kan IT-administratörer fjärrstyra roller och funktioner i Windows Server 2008 från en dator med Windows Vista med SP1 eller senare versioner av Windows Vista Service Pack.
 • Version:

  941314

  File Name:

  Windows6.0-KB941314-x64_sv-SE.msu

  Publiceringsdatum:

  2009-02-24

  File Size:

  24.8 MB

  KB-artiklar: KB941314

   Med Microsoft-verktyg för fjärrserveradministration kan IT-administratörer fjärrstyra roller och funktioner i Windows Server 2008 från en dator med Windows Vista med SP1 eller senare versioner av Windows Vista Service Pack.
 • Operativsystem som stöds

  Windows Vista Business 64-bit edition; Windows Vista Enterprise 64-bit edition; Windows Vista Ultimate 64-bit edition

   Service Pack 1 (SP1) eller senare versioner av Windows Vista Service Pack krävs.
  • Obs!RSAT ska inte installeras på en dator med administrationsverktyg för Windows Server 2003 eller administrationsverktyg för Windows 2000 Server®. Ta bort alla versioner av administrationsverktygen från datorn innan du installerar RSAT.

   Endast en instans av RSAT kan vara installerad på datorn. Ta bort alla befintliga versioner av RSAT, inklusive instanser på andra språk, innan du installerar ett nytt paket.

   På en dator med den slutgiltiga versionen av Windows Vista med SP1 eller senare versioner av Windows Vista Service Pack:

   1. Hämta RSAT-paketet från Microsofts webbplats.

   2. Dubbelklicka på det hämtade paketet för att starta installationsguiden. Följ instruktionerna i guiden för att slutföra installationen.

   3. Öppna Kontrollpanelen, klicka på Program och sedan på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner under Program och funktioner. Om du uppmanas ange behörighet via Kontroll av användarkonto klickar du på Fortsätt.

   4. Välj de snapin-moduler och verktyg för fjärradministrering som du vill installera i dialogrutan Windows-funktioner och klicka sedan på OK.
   5. Konfigurera Start-menyn så att genvägen till administrationsverktygen visas.


    • Högerklicka på Start och klicka sedan på Egenskaper

    • Klicka på Anpassa på fliken Startmeny

    • Rulla ned till Systemadministrationsverktyg i dialogrutan Anpassa Start-menyn och välj sedan Visa på menyn Alla program och på Start-menyn. Klicka på OK.

    • Genvägar för snapin-moduler som installerats av RSAT läggs till i AdministrationsverktygStart-menyn.


   6. Se hjälpen för fjärrserveradministrationsverktyg i listan AdministrationsverktygStart-menyn om du vill se en fullständig lista över de verktyg som ingår i det slutgiltiga RSAT-paketet, installationsanvisningar eller andra hjälpavsnitt.