PerformancePoint Server 2007 Service Pack 1 (x64)

Välj språk:
PerformancePoint Server 2007 med Service Pack 1 (SP1) är en uppsättning servrar och integrerade prestandahanteringsprogram som du använder för att övervaka, analysera och planera din verksamhet, samt för att hantera konsolideringsfrågor, ansvarsfrågor och juridiska frågor i hela organisationen.