Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Problem med minnesläcka i SNMP

Välj språk:
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Felet omnämndes i Microsoft Security Bulletin MS02-006. Hämta uppdateringen nu och hindra obehöriga från att köra program eller utföra DOS-attacker på din dator.
 • Version:

  1

  File Name:

  Q314147_WXP_SP1_x86_SVE.exe

  Publiceringsdatum:

  2002-02-13

  File Size:

  233 KB

  KB-artiklar: KB314147

  Säkerhetsbulletiner:MS02-006

   Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Felet omnämndes i Microsoft Security Bulletin MS02-006. Hämta uppdateringen nu och hindra obehöriga från att köra program eller utföra DOS-attacker på din dator.
 • Operativsystem som stöds

  Windows XP

   Windows XP Home
   Windows XP Professional
  • Välj "Öppna" om du vill starta installationen direkt, eller välj "Spara" om du vill kopiera filen till datorn och utföra installationen vid ett senare tillfälle.