Download Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Problem med minnesläcka i SNMP from Official Microsoft Download Center

Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Problem med minnesläcka i SNMP

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Felet omnämndes i Microsoft Security Bulletin MS02-006. Hämta uppdateringen nu och hindra obehöriga från att köra program eller utföra DOS-attacker på din dator.