Download Programmet Windows Hjälp (WinHlp32.exe) för Windows Server 2008 from Official Microsoft Download Center

Programmet Windows Hjälp (WinHlp32.exe) för Windows Server 2008

Välj språk:
WinHlp32.exe krävs för att du ska kunna visa 32-bitars hjälpfiler som har filnamnstillägget ".hlp". Du behöver installera det här programmet om du vill kunna visa HLP-filer med Windows Server 2008.