Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 (KB 959419)

Välj språk:
Microsoft har gett ut Update Rollup 2 som är en testad samling uppdateringar för Microsoft Dynamics CRM 4.0. Den innehåller funktionsförbättringar som har samlats i ett paket för att kunna distribueras lättare.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Version:

  04.00.7333.1316

  File Name:

  CRMv4.0-KB959419-i386-Client-SVE-v2.exe

  CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-SVE-v2.exe

  CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-SVE-v2.exe

  CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-SVE-v2.exe

  CRMv4.0-KB959419-i386-DMClient-SVE-v2.exe

  CRMv4.0-KB959419-i386-Router-SVE-v2.exe

  CRMv4.0-KB959419-i386-Server-SVE-v2.exe

  CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-SVE-v2.exe

  Publiceringsdatum:

  2009-02-08

  File Size:

  4.8 MB

  1.8 MB

  9.4 MB

  2.1 MB

  3.2 MB

  1.8 MB

  9.4 MB

  2.1 MB

  KB-artiklar: KB959419

   Microsoft har gett ut Update Rollup 2 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook och e-postroutern för Microsoft Dynamics CRM 4.0.

   Mer information om utgåvan finns i artikel 959419 i Microsofts kunskapsbas.

   Update Rollup 2 finns för Microsoft Dynamics CRM 4.0

   Den här samlade uppdateringen innehåller paket för Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server och Microsoft Dynamics CRM för Outlook för att upprätthålla paritet mellan klient- och serverkomponenterna i Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP

   Förutsättningar:
   • Uppdateringen måste installeras på en dator som kör Microsoft Dynamics CRM 4.0.
  • Klicka på den fil du vill hämta i listan nedan.

   Varning! Om du har anpassat hjälpfilerna i Microsoft Dynamics CRM 4.0 ska du säkerhetskopiera de anpassade filerna innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i följande artikel i Microsofts kunskapsbas.

   En uppdatering av hjälpfilerna i Microsoft Dynamics CRM 4.0 gavs ut 26 september 2008 (955921)

   Gör något av följande om du vill installera den samlade uppdateringen:
   • Klicka på Kör om du vill starta installationen direkt.
   • Klicka på Spara om du vill spara filen på datorn och installera vid ett senare tillfälle.
   • Klicka på Avbryt om du vill avbryta installationen.

  • Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 2 – information om export och import av anpassningar

   Om du exporterar anpassningar från Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server avråder vi dig från att importera anpassningarna till Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server om något av följande gäller:
   • Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 2 är inte installerat på servern som du exporterar anpassningarna från, men på servern som du importerar anpassningarna till.
   • Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 2 är installerat på servern som du exporterar anpassningarna från, men inte på servern som du importerar anpassningarna till.
   Snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt

   Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 2 innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Mer information om hur du aktiverar och konfigurerar snabbkorrigeringar på en server som kör Microsoft Dynamics CRM 4.0 finns i följande artikel i Microsofts kunskapsbas:

   Update Rollup 2 finns för Microsoft Dynamics CRM 4.0 (959419)

   Det finns en hjälpuppdatering för Microsoft Dynamics CRM 4.0

   Utöver de funktionsförbättringar och korrigeringar som finns i Update Rollup 2 finns en separat uppdatering av hjälpen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 på alla språk som stöds. Mer information samt installationsanvisningar finns i följande artikel i Microsofts kunskapsbas.

   En uppdatering av hjälpfilerna i Microsoft Dynamics CRM 4.0 gavs ut 26 september 2008 (955921)