Windows 7 Upgrade Advisor

Välj språk:
Hämta och kör Windows 7 Upgrade Advisor för att se om datorn är redo för Windows 7. Programmet genomsöker din maskinvara, enheter och installerade program efter kända kompabilitetsproblem, ger råd om hur du ska lösa eventuella problem som hittats, samt vad du ska göra innan du uppgraderar.
 • Version:

  2.0.4000.0

  File Name:

  Windows7UpgradeAdvisorSetup.exe

  Publiceringsdatum:

  2009-11-23

  File Size:

  8.3 MB

   Innan du börjar: Kontrollera att du har anslutit och satt på alla USB-enheter och andra enheter, såsom skrivare, externa hårddiskar och skannrar som du regelbundet använder med datorn som du kontrollerar

   Windows 7 Upgrade Advisor genomsöker datorn efter möjliga kompatibilitetsproblem och informerar dig om uppgraderingsalternativ för Windows 7. Inom några minuter får du en rapport med information om ifall din dator uppfyller systemkraven, om några kända kompabilitetsproblem hittats med din maskinvara, enheter och installerade program samt råd om vad du ska göra innan du installerar Windows 7 på datorn.
 • Operativsystem som stöds

  Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2

   • .NET Framework 2.0 eller senare om Windows XP körs
   1. Hämta och kör Windows7UpgradeAdvisorSetup.exe om du vill installera Windows 7 Upgrade Advisor
    • Om datorn kör Windows XP kontrollerar installationsprogrammet att .NET Framework 2.0 är installerat. Om det inte hittas hjälper installationsprogrammet dig med installationen.
   2. Anslut och sätt på alla USB-enheter och andra enheter, såsom skrivare, externa hårddiskar och skannrar som du regelbundet använder med datorn som du kontrollerar
   3. Kör Windows 7 Upgrade Advisor från Start-menyn eller Skrivbordet
  • Kapaciteten att köra Windows Aero kanske inte kan bedömas korrekt om du kör Windows 7 Upgrade Advisor i Virtual PC eller Fjärrskrivbord.