Update Rollup 3 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 (KB 935364)

Välj språk:
Microsoft har återutgivit Update Rollup 3. Det är en testad samling uppdateringar för Microsoft Dynamics CRM 3.0 Server och Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook som innehåller korrigeringar som har samlats ihop för att kunna distribueras lättare.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Version:

  3.0.5300.1754

  File Name:

  CRM3.0-KB935364-v3-Client-SVE.exe

  CRM3.0-KB935364-v4-Server-SVE.exe

  Publiceringsdatum:

  2008-11-21

  File Size:

  9.1 MB

  5.6 MB

   Microsoft har återutgivit Update Rollup 3 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 Server och Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Microsoft Office Outlook.

   Mer information om den här utgåvan finns i artikel 935364 i Microsofts kunskapsbas:

   Update Rollup 3 finns nu för Microsoft Dynamics CRM 3.0

   Uppdateringen innehåller paket för Microsoft Dynamics CRM 3.0 Server och Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook för att underhålla paritet mellan klient- och serverkomponenterna i Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003; Windows Server 2003 R2 (32-Bit x86); Windows Small Business Server 2003 ; Windows Vista; Windows XP

   Förutsättningar:
   • Uppdateringen måste installeras på en dator som kör Microsoft Dynamics CRM 3.0.
   • För Update Rollup 3 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 krävs Update Rollup 2 för Microsoft Dynamics CRM 3.0.
  • Klicka på den fil du vill hämta i listan nedan.

   Varning! Om du har anpassat hjälpfilerna för Microsoft Dynamics CRM 3.0 ska du säkerhetskopiera de anpassade filerna innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i KB-artikel 948279:

   En uppdatering av hjälpfilerna för Microsoft Dynamics CRM 3.0 gavs ut 17 mars 2008

   Om du vill installera uppdateringen gör du något av följande:
   • Klicka på Kör om du vill starta installationen direkt.
   • Klicka på Spara om du vill spara filen på datorn och installera vid ett senare tillfälle.
   • Klicka på Avbryt om du vill avbryta installationen.

  • Update Rollup 3 innehåller alla korrigeringar som ingick i Update Rollup 2 och 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0

   En beskrivning av Update Rollup 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 finns i artikel 922815 i Microsofts kunskapsbas:

   Update Rollup 1 finns nu för Microsoft Dynamics CRM 3.0

   En beskrivning av Update Rollup 2 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 finns i artikel 927751 i Microsofts kunskapsbas:

   Update Rollup 2 finns nu för Microsoft Dynamics CRM 3.0

   Installera Microsoft Dynamics CRM 3.0 Update Rollup 3 om du har anpassat hjälpen för Microsoft Dynamics CRM 3.0

   Update Rollup 3 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 innehåller uppdaterade hjälpfiler för Microsoft Dynamics CRM 3.0. Det betyder att alla gamla hjälpfiler skrivs över, inklusive anpassade filer, när du installerar uppdateringen.

   Varning! Om du har anpassat hjälpfilerna för Microsoft Dynamics CRM 3.0 ska du säkerhetskopiera de anpassade filerna innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i KB948279.

   Använda Microsoft Dynamics CRM 3.0 Update Rollup 3 för kompatibilitet mellan Microsoft Dynamics CRM 3.0 för Outlook och Windows Vista och Office 2007

   Microsoft Dynamics CRM 3.0 Update Rollup 3 gör inte Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook kompatibel med Windows Vista och Office 2007. Mer information om kompatibilitet med Office 2007 och Windows Vista för Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook finns i Kompatibilitetsuppdatering av Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienter för Microsoft Office Outlook (sidan kan vara på engelska). Om klienten redan är installerad innehåller Microsoft Dynamics CRM 3.0 Update Rollup 3 korrigeringar för kompatibilitetsuppdateringen av Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Microsoft Office Outlook.

   Kinesisk (förenklad) och japansk version av Microsoft Dynamics CRM 3.0 Update Rollup 3

   En kinesisk och japansk version av Microsoft Dynamics CRM 3.0 Update Rollup 3 är planerade.

   Microsoft Dynamics CRM 3.0 SPE-versioner (Service Provider Edition) av Microsoft Dynamics CRM 3.0 Update Rollup 3

   En SPE-version av Microsoft Dynamics CRM 3.0 Update Rollup 3 är planerad.

   Beroenden i Microsoft Dynamics 3.0 Update Rollup 1 när det gäller export och import av anpassningar

   Om du exporterar anpassningar från en Microsoft Dynamics CRM 3.0-server med Microsoft Dynamics CRM 3.0 Update Rollup 3 går det inte att importera dem till en Microsoft Dynamics CRM 3.0-server som inte har Update Rollup 3 installerad. Om du ändå försöker importera dem visas ett felmeddelande om att den valda schemafilen inte har det format som krävs och att ett fel inträffat i schemavalideringen på position 16 på rad 37977. Om du importerar anpassningar som du har exporterat från en Microsoft Dynamics CRM-server med Update Rollup 3 bör du kontrollera att den Microsoft Dynamics CRM-server som du importerar till också har Update Rollup 3 installerad.

   Snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt

   Microsoft Dynamics CRM 3.0 Update Rollup 3 innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Mer information om hur du aktiverar och konfigurerar snabbkorrigeringar på en server som kör Microsoft Dynamics CRM 3.0 finns i artikel 935364 i Microsofts kunskapsbas:

   Update Rollup 3 finns nu för Microsoft Dynamics CRM 3.0