Download Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Unchecked Buffer in HTML Help Security Vulnerability from Official Microsoft Download Center

Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Unchecked Buffer in HTML Help Security Vulnerability

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Hämta uppdateringen nu om du vill hindra obehöriga från att utnyttja en oövervakad buffert för att köra program på din dator.