Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Unchecked Buffer in HTML Help Security Vulnerability

Välj språk:
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Hämta uppdateringen nu om du vill hindra obehöriga från att utnyttja en oövervakad buffert för att köra program på din dator.
 • Version:

  1

  File Name:

  Q323255_WXP_SP2_x86_SVE.exe

  Publiceringsdatum:

  2002-07-10

  File Size:

  696 KB

  KB-artiklar: KB323255

   Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Hämta uppdateringen nu om du vill hindra obehöriga från att utnyttja en oövervakad buffert för att köra program på din dator.
 • Operativsystem som stöds

  Windows XP

   Windows XP Professional, Windows XP Home Edition
  • Välj Öppna om du vill starta installationen direkt. ELLER
   Välj Spara om du vill kopiera filen till datorn och utföra installationen vid ett senare tillfälle.