Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Request to SmartHTML Interpreter Could Monopolize Web Server CPU Resources

Välj språk:
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Problemet består i att förfrågningar till SmartHTML-tolken tar över webbserverns processorresurser. Hämta uppdateringen nu för att avhjälpa detta mindre allvarliga problem i Front Page 2000 Server Extensions för Microsoft Office.