Windows PowerShell 2.0 och WinRM 2.0 för Windows Server 2008 x64 Edition (KB968930)

Välj språk:
Paketet Windows Management Framework Core innehåller Windows PowerShell 2.0 och Windows Remote Management (WinRM) 2.0.