Säkerhetsuppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB946456)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts i Vista – DHCP som som kan ge obehöriga åtkomst till och kontroll över datorer med Windows-baserade datorer.