Download Verktyg för systemuppdatering för Windows 7 för x64-baserade datorer (KB947821) [oktober 2014] from Official Microsoft Download Center

Verktyg för systemuppdatering för Windows 7 för x64-baserade datorer (KB947821) [oktober 2014]

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Verktyget erbjuds eftersom inkonsekvenser i Windows Servicing-tjänsten kan orsaka problem vid installation av framtida uppdateringar, Service Pack och programvara.