Download Microsoft-verktyg för fjärrserveradministration för Windows Vista from Official Microsoft Download Center

Microsoft-verktyg för fjärrserveradministration för Windows Vista

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Med Microsoft-verktyg för fjärrserveradministration kan IT-administratörer fjärrstyra roller och funktioner i Windows Server 2008 från en dator med Windows Vista med SP1 eller senare versioner av Windows Vista Service Pack.