Microsoft-verktyg för fjärrserveradministration för Windows Vista

Välj språk:
Med Microsoft-verktyg för fjärrserveradministration kan IT-administratörer fjärrstyra roller och funktioner i Windows Server 2008 från en dator med Windows Vista med SP1 eller senare versioner av Windows Vista Service Pack.