Download Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 (KB926255) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 (KB926255)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge obehöriga åtkomst till och kontroll över datorer med Windows.