Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0

Välj språk:
Hämta Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0, en JDBC Driver av typ 4 som tillhandahåller databasanslutning via de standard-JDBC-API:er som finns i Java Platform, Enterprise Edition 5 och senare.