Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0

Välj språk:
Hämta Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0, en JDBC Driver av typ 4 som tillhandahåller databasanslutning via de standard-JDBC-API:er som finns i Java Platform, Enterprise Edition 5 och senare.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Version:

  3.0.1301.101

  File Name:

  1053\sqljdbc_3.0.1301.101_sve.exe

  1053\license_Swedish.rtf

  1053\sqljdbc_3.0.1301.101_sve.tar.gz

  Publiceringsdatum:

  2010-04-20

  File Size:

  3.7 MB

  168 KB

  2.2 MB

   Som en del av det kontinuerliga arbetet med interoperabilitet har Microsoft släppt en ny JDBC Driver-version (Java Database Connectivity). SQL Server JDBC Driver 3.0 finns tillgänglig för alla SQL Server-användare utan extra kostnad. Den ger tillgång till SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005 och SQL Server 2000 från alla Java-program, Java-programservrar och Java-aktiverade appletprogram. Detta är en JDBC Driver av typ 4 som tillhandahåller databasanslutning via de vanliga JDBC-programmeringsgränssnitten som finns i Java Platform, Enterprise Edition 5 och senare.

   JDBC Driver-versionen är JDBC 4.0-kompatibel och körs i JDK-version (Java Development Kit) 5.0 eller senare. Den har testats mot alla större programservrar, t.ex. IBM WebSphere och SAP NetWeaver.

   Obs! Genom att hämta SQL Server JDBC Driver 3.0 accepterar du villkoren i licensavtalet (EULA) för den här komponenten. Läs licensavtalet som finns på den här sidan och skriv ut ett exemplar att spara som referens.
 • Operativsystem som stöds

  Linux; Unix; Windows 7; Windows Server 2003; Windows Server 2008 R2; Windows Vista; Windows XP

   • Listan ovan är ett exempel på några av de operativsystem som stöds. JDBC Driver är avsedd att fungera med alla operativsystem som har stöd för Java Virtual Machine (JVM). Endast Sun Solaris, SUSE Linux och Windows XP eller senare operativsystem har dock testats.

   • Java Development Kit: 5.0 eller senare

   • SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2008 eller SQL Server 2005 eller SQL Server 2000


  • Installationsinstruktioner för Microsoft Windows-versionen av JDBC Driver

   Obs! Genom att hämta SQL Server JDBC Driver 3.0 accepterar du villkoren i licensavtalet (EULA) för den här komponenten. Läs licensavtalet som finns på den här sidan och skriv ut ett exemplar att spara som referens.

   1. Hämta sqljdbc_<version>_<språk>.exe till en tillfällig katalog.

   2. Kör sqljdbc_<version>_<språk>.exe.

   3. Ange en installationskatalog när du uppmanas att göra det. Vi rekommenderar att du packar upp den här filen i %ProgramFiles% med standardkatalogen:"Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0".

   4. När paketet har packats upp öppnar du hjälpsystemet för JDBC genom att öppna %InstallationDirectory%\Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0\sqljdbc_<version>\<språk>\help\default.htm. Hjälpsystemet visas i din webbläsare.

   Installationsinstruktioner för UNIX-versionen av JDBC Driver

   1. Hämta sqljdbc_<version>_<lspråk&gt.tar.gz till en tillfällig katalog.

   2. Packa upp den komprimerade TAR-filen genom att gå till den katalog där du vill att drivrutinen ska packas upp och skriv gzip -d sqljdbc_<version>_<språk>.tar.gz.

   3. Packa upp TAR-filen genom att flytta den till den katalog där du vill att drivrutinen ska installeras och skriv tar –xf sqljdbc_<version>_<språk>.tar.

   4. När paketet har packats upp öppnar du hjälpsystemet för JDBC genom att öppna %InstallationDirectory%/Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0/sqljdbc_<version>/<språk>/help/default.htm. Hjälpsystemet visas i din standardwebbläsare.