Office Communicator 2007: Dokumentation om principer i Communicator 2007

Välj språk:
Det här hämtningsbara paketet innehåller filen Communicator.adm och ett kalkylblad med grupprincipinställningar för Office Communicator 2007.
 • Version:

  1.0

  File Name:

  CommunicatorPoliciesDocumentation.msi

  Publiceringsdatum:

  2007-10-11

  File Size:

  375 KB

   Ett sätt att förse användarna med lämpliga registerinställningar vid distributionen av Office Communicator 2007 är att definiera grupprinciper med hjälp av en administrationsmallfil (.adm). Administrationsmallfiler innehåller specifik information om vilka grupprinciper som programmet använder, var principerna lagras och hur de konfigureras.

   Det här paketet innehåller filen Communicator.adm och ett Excel-kalkylblad där grupprincipinställningarna för Office Communicator 2007 dokumenteras.
 • Operativsystem som stöds

  Windows 2000 Service Pack 4; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2

   Filen Communicator.adm och grupprincipinställningarna gäller följande:
   Office Communicator 2007
   Office Communications Server 2007
  • Så här installerar du den hämtningsbara filen:
   1. Hämta filen genom att klicka på Hämta (ovan) och spara filen på hårddisken.
   2. Dubbelklicka på programfilen CommunicatorPoliciesDocumentation.msi på hårddisken så att installationsprogrammet startar.
   3. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

   Om du försöker att installera den här principdokumentationen för Communicator på en dator där en tidigare version av dokumentationen är installerad, uppmanas du att ta bort den tidigare versionen. Du tar bort den befintliga installationen av dokumentationen från Kontrollpanelen i Windows och kör sedan CommunicatorPoliciesDocumentation.msi igen.

   Så här använder du komponenten:

   När du har installerat den här hämtningsbara filen läser du distributionshandboken för Microsoft Office Communicator 2007 för vidare instruktioner.

   Så här tar du bort den hämtningsbara filen:

   Du tar bort den hämtningsbara filen genom att ta bort filen CommunicatorPoliciesDocumentation.msi.

   1. Peka på InställningarStart-menyn och klicka sedan på Kontrollpanelen.
   2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
   3. Markera Dokumentation om principer i Microsoft Office Communicator 2007 i listan med installerade program och klicka sedan på Ta bort eller Lägg till/ta bort. Om en dialogruta visas tar du bort programmet genom att följa instruktionerna i den.
   4. Klicka på Ja eller OK för att bekräfta att du vill ta bort programmet.