Säkerhetsuppdatering för Windows Vista (KB957097)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över Microsoft Windows-baserade system.