Download Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 from Official Microsoft Download Center

Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Språkpaketen för Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 innehåller översatt text, t.ex. felmeddelanden, för respektive språk.