Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

Välj språk:
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 är en fullständig kumulativ uppdatering med många nya funktioner som bygger på .NET Framework 2.0, 3.0 och 3.5, och inkluderar kumulativa tjänstuppdateringar för .NET Framework 2.0- och .NET Framework 3.0-underkomponenter.
 • Version:

  SP1

  File Name:

  dotnetfx35setup.exe

  Publiceringsdatum:

  2008-11-18

  File Size:

  2.8 MB

   .NET Framework version 3.5 Service Pack 1 innehåller följande nya funktioner och förbättringar:

   • ASP.NET Dynamic Data – tillhandahåller ett avancerat ramverk som möjliggör snabb datadriven utveckling utan att behöva skriva kod, och ett nytt tillägg för ASP.NET AJAX som stöder hanteringen av webbläsarhistorik (stöd för knappen Bakåt).Mer information finns på Nyheter i ASP.NET och webbutvecklarverktyget.

   • Kärnförbättringar för CLR (Common Language Runtime) som inkluderar bättre layout för lokala .NET Framework-avbilder, möjlighet att inte använda verifieringen av starkt krypterade namn för fullständigt betrodda sammansättningar, förbättrade prestanda vid programstart, bättre genererad kod som förbättrar programkörningstiden och möjlighet att köra förvaltad kod i ASLR-läge (Address Space Layout Randomization) om operativsystemet stöder det.Dessutom fungerar nu hanterade program som öppnas från nätverksresurser på samma sätt som lokala program som körs med fullständigt förtroende.

   • Prestandaförbättringar för WPF (Windows Presentation Foundation), inklusive snabbare starttid och förbättrade prestanda för bitmappseffekter.Ytterligare funktionalitet för WPF inkluderar bättre stöd för affärsprogram, stöd för inbyggd välkomstskärm, stöd för DirectX-pixelskuggning samt den nya WebBrowser-kontrollen.

   • ClickOnce-programutgivare kan bestämma om de vill använda signering och hashing eller inte i sina scenarier, utvecklare kan programmässigt installera ClickOnce-program som visar egna varumärken och ClickOnce-feldialogrutor stöder länkar till programspecifika supportwebbplatser.

   • Entity Framework är en utveckling av befintliga ADO.NET-dataåtkomsttekniker.Entity Framework gör att utvecklare kan programmera mot relationsdatabaser enligt programspecifika domänmodeller i stället för de underliggande databasmodellerna.Mer information finns på Komma igång med Entity Framework.Entity Framework introducerar några ytterligare funktioner, inklusive stöd för nya SQL Server 2008-typer, standardserialisering av diagram för entiteter och Entity Data Source.Den här versionen av Entity Framework stöder de nya datum- och fildataströmsfunktionerna i SQL Server 2008. Diagramserialiseringen hjälper utvecklare som vill skapa WCF-tjänster (Windows Communication Foundation) som modellerar fullständiga diagram som datakontrakt.Entity Data Source tillhandahåller en traditionell datakällupplevelse för alla som skapar ASP.NET-webbprogram och som vill arbeta med Entity Framework.

   • LINQ to SQL har stöd för de nya datum- och fildataströmsfunktionerna i SQL Server 2008.

   • ADO.NET Data Services Framework består av en kombination av mönster och bibliotek, som gör att data kan exponeras som en flexibel REST-baserad (Representational State Transfer) datatjänst som kan användas av webbklienter i ett företagsnätverk eller över Internet.Med ADO.NET Data Services Framework går det att skapa datatjänster över valfri datakälla.En konceptuell vymodell av underliggande Storage Schema kan enkelt visas genom avancerad integrering med ADO.NET Entity Framework.Tjänster som skapats med ADO.NET Data Services Framework, och som också är kompatibla med Windows Live-tjänster (dev.live.com), kan enkelt användas från valfri plattform.För klientprogram som körs på Microsoft-plattformar tillhandahållls en uppsättning klientbibliotek för att göra interaktionen med datatjänster enkel..NET Framework-baserade klienter kan till exempel använda LINQ för att fråga datatjänster, och ett enkelt .NET Framework-objektskikt för att uppdatera data i tjänsten.

   • Windows Communication Foundation gör det nu enklare att använda DataContract Serializer genom att tillhandahålla förbättrat interoperabilitetsstöd, förbättrad felsökning i delvis betrodda förtroendescenarier och genom att utöka syndikeringsprotokollstödet för bredare användning i Web 2.0-program.

   • .NET Framework-dataprovidern för SQL Server (SqlClient) lägger till nytt stöd för fildataströmsfunktioner och funktioner för null-optimerade kolumner i SQL Server 2008.

 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP

   • Processor: Pentium-processor på 400 MHz eller motsvarande (minimum), Pentium-processor på 1 GHz eller motsvarande (rekommenderas)
   • RAM: 96 MB (minimum), 256 MB (rekommenderas)
   • Hårddisk: Upp till 500 MB ledigt diskutrymme kan krävas
   • CD- eller DVD-enhet: Krävs inte
   • Bildskärm: 800 × 600, 256 färger (minimum); 1 024 × 768 High Color, 32 bitar (rekommenderas)

   1. Viktigt! Läs filen med viktig information om kända problem innan du installerar den här Service Pack-versionen.Kontrollera att du har den senaste Service Pack-versionen och viktiga uppdateringar för Windows-versionen du använder.Sök efter de senaste uppdateringarna på Windows Update.Kontrollera också att du har installerat Windows Installer 3.1 innan du installerar den här Service Pack-versionen.


   2. Klicka på Hämta på den här sidan om du vill starta hämtningen.


   3. Klicka på Spara om du vill spara filen på datorn och installera den senare.


   4. Klicka på Avbryt om du vill avbryta installationen.

   ----------------------------------------------
   Fullständigt paket
   Om du vill hämta det fullständiga paketet snarare än startprogrammet klickar du på länken nedan:
   .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (fullständigt paket)

   VIKTIGT! När du har installerat .NET Framework 3.5 SP1-paketet (startprogrammet eller det fullständiga paketet) bör du omedelbart installera uppdateringen KB959209 som löser flera kända kompatibilitetsproblem.
   Dessutom bör du på Windows Vista x64 och Windows Server 2008 x64 installera uppdateringen KB967190 som löser ett filassociationsproblem för XPS-dokument.
  • Om du vill ge feedback om detta Service Pack går du till https://connect.microsoft.com/VisualStudio

   Följande information kan vara relevant för administratörer som distribuerar .NET Framework på operativsystem på andra språk än engelska.Det här paketet kan innehålla lokaliserade resurser för andra språk än engelska.Som standard hämtas och installeras det språkpaket som matchar klientens språkversion av operativsystemet.Detta är kanske inte det som önskas vid distribution av .NET Framework.Använd följande kommando om du vill undvika den automatiska hämtningen:

   dotnetfx35setup.exe /lang:enu

   Mer information finns i .NET Framework 3.5 Deployment Guide for Application Developers på http://msdn.microsoft.com/library/cc160716.aspx