Uppdatering för Windows Small Business Server 2003: kompatibilitet med Windows Vista och Outlook 2007 (KB 926505)

Välj språk:
Uppdateringen lägger till stöd för klientdistribueringsverktygen i Windows SBS och löser kompatibilitetsproblem med Windows Vista och Office 2007 i Windows SBS-nätverk. Om du vill se en fullständig lista över de uppdateringar som krävs för kompatibilitet med Windows Vista och Outlook 2007 går du till instruktionsavsnittet.
 • Version:

  1

  File Name:

  SBS2003SP1-KB926505-X86-SVE.EXE

  Publiceringsdatum:

  2007-02-08

  File Size:

  749 KB

  KB-artiklar: KB926505

   Med klientdistribueringsverktygen i Windows SBS är det enkelt att ansluta en klientdator till ett Windows SBS-nätverk. Du kan även använda verktygen om du vill konfigurera inställningar för andra lösningar som är specifika för Windows SBS (t.ex. fjärråtkomst till en dator).

   Tillsammans med andra uppdateringar och Service Pack som finns uppräknade längre ned i det här avsnittet, löser den här uppdateringen kompatibilitetsproblem med Windows Vista och Office 2007 i Windows SBS-nätverk. Uppdateringen innehåller:

   • Stöd för versionerna Business, Ultimate och Enterprise av Windows Vista (inklusive 32- och 64-bitarsversionerna). Uppdateringen gäller inte Windows Vista Home.

   • Uppdaterade klientdistribueringsverktyg som gör att du kan konfigurera nya komponentversioner i Windows Vista.

   • Ändringar som gör att en användare som är tilldelad till en dator som kör Windows Vista blir administratör i Läge för administratörstillåtelse.

   • Ändringar i grupprincipen för att ge stöd åt konfigurering av den nya Windows-brandväggen i Windows Vista.

   • Konfigurering av Microsoft Office Outlook 2007 (MAPI-profilen, inte Outlook-användning) för klientdatorer som kör Windows XP eller Windows Vista.

   • En liten förändring i användargränssnittet när Windows Vista ansluts till Windows SBS-domänen med http://server/ConnectComputer för åtkomst till Internet Explorer 7 i skyddat läge.

   • Förändringar i inställningarna för fjärrskrivbord som stödjer Windows XP och Windows Vista.

   • Förändringar i inställningarna för enerigsparfunktioner för att ge stöd åt fjärrskrivbord.

 • Operativsystem som stöds

  Windows Small Business Server 2003

   Windows Small Business Server 2003 med Service Pack 1
   Windows Small Business Server 2003 R2
  • Hämta och installera alla uppdateringar för att få full kompatibilitet mellan Windows Vista och Windows SBS 2003

   1. KB-artikel 926505 - Hämta och installera "Uppdatering för Windows Small Business Server 2003: kompatibilitet med Vista och Outlook 2007 (KB 926505)" på en server. Se avsnittet med snabbinformation längre ned på den här sidan.


   2. KB-artikel 911829 - Hämta den här uppdateringen från Microsofts webbplats. En installation av den här uppdateringen på servern ger stöd åt klientdatorer som kör Outlook Web Access (OWA) och Windows Vista.


   3. WMI-provider för användarprofiler - Den här providern är obligatorisk om du vill att användare ska ha åtkomst till dokument och användarinställningar i deras befintliga användarprofiler efter att en dator ansluts till Windows SBS-domänen.


   4. För att ge användare åtkomst till befintliga dokument och inställningar efter att klientdatorn har anslutits till domänen hämtar du och installerar WMI-providern för användarprofiler på alla klientdatorer som kör Winows Vista innan du kör http://servername/ConnectComputer. Du behöver inte installera providern om du inte har några lokala användardokument eller användarinställningar.

    Logga in på klientdatorn som kör Windows Vista och hämta och installera sedan WMI-providern för användarprofiler från Microsofts webbplats

   5. Om du kör Premium Edition av Windows Small Business Server 2003 installerar du följande uppdateringar för Internet Security and Acceleration Server 2004:

    • Service Pack 2 för Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 Standard Edition - Hämta Service Pack 2 från Microsofts webbplats om du vill att Outlook-klienten i Windows Vista och Exchange-brevlådan på servern ska kunna synkroniseras med varandra.

    • Brandväggsklient för ISA Server
     • Hämta programvara för brandväggsklienten från Microsofts webbplats och spara den i en delad mapp på servern (till exempel mappen ClientApps).
     • Upprepa följande på alla klientdatorer som kör Windows Vista: Bläddra till den delade mappen på servern där du sparade filen och installera brandväggsklienten för ISA Server 2004.
     • När du uppmanas att konfigurera brandväggsklienten anger du namnet på servern.

     • Obs! Windows Vista, Windows XP och Windows 2000 har stöd för brandväggsklienten för ISA Server.
    • Uppdateringspaket för ISA Server 2004 – Installera det här paketet från Microsofts webbplats för att ge stöd åt klientdatorer som kör 64-bitarsversioner av Windows Vista.

   6. Mer information om hur du konfigurerar övriga inställningar manuellt finns i "Använda Windows Vista och Outlook 2007 i ett Windows Small Business Server 2003-nätverk" på Microsofts webbplats (sidan kan vara på engelska). Dokumentet beskriver till exempel hur du konfigurerar faxservernamnet manuellt för varje klientdator som kör Windows Vista.

   1. Om du vill hämta den här uppdateringen väljer du det aktuella språket i listrutan och klickar sedan på knappen Hämta på den här sidan.

   2. Gör något av följande:

    • Om du vill installera direkt klickar du på Öppna eller Kör det här programmet från dess aktuella plats.

    • Om du vill kopiera uppdateringen till din dator och installera den vid ett senare tillfälle klickar du på Spara eller Spara filen på en disk.

   3. Hämta och installera övriga uppdateringar enligt beskrivningen i avsnittet Instruktioner.