Download Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 x64 Edition (KB974571) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 x64 Edition (KB974571)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts. Problemet kan göra att en angripare kan förvanska en systemåtgärd eller ett systembeteende utan användarens vetskap.