Säkerhetsuppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB982132)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en icke autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.