Download Uppdatering för Windows Vista (KB944652) from Official Microsoft Download Center

Uppdatering för Windows Vista (KB944652)

Välj språk:
Installera den här uppdateringen för att lösa ett problem med administrativa MMC-snapin-moduler där ikoner inte visas korrekt på Windows Vista-baserade datorer med Administrationsverktyg för Windows Server 2003 installerat.