Korrigeringsfil för säkerhet i Win XP: Unchecked Buffer in File Decompression Functions Could Lead to Code Execution Vulnerability

Välj språk:
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Hämta uppdateringen nu om du vill åtgärda problemet. Mer utförlig information om uppdateringen kommer inom kort att publiceras på denna webbsida.