Visio IFilter 2003-tillägg: Textsökning i Visio-filer

Välj språk:
Efter att ha installerat den hämtade filen kan du utöka textsökningsfunktionerna i Microsoft Windows, Microsoft Office och Microsoft SharePoint™ till att omfatta sökning i Microsoft Office Visio 2003-filer. Visios binära och XML-format stöds.
 • Version:

  All

  File Name:

  VISFILT.EXE

  Publiceringsdatum:

  2003-11-26

  File Size:

  1.7 MB

   Microsoft Visio IFilter 2003 är en komponent som används av indexeringstjänsterna i Microsoft Windows och Microsoft Office SharePoint™ Portal Server 2003 till att dra ut textsträngar ur Microsoft Visio-filer (.VSD, .VSS, .VST, .VDX, .VSX och .VTX-format). Textsträngarna indexeras sedan av dessa servrar och resulterande index görs därefter tillgängliga för flera klientprogram som har ett användargränssnitt för sökning efter textsträngar i filer. Bland dessa sökklienter ingår Visio 2003 Find Shape-, Windows 2000- och Windows XP File Explorer-sökning, Office 2003-sökning, Microsoft Windows SharePoint™ Services 2003-sökning och SharePoint Portal Server-sökning.

   Noteringar:
   • Följande strängar indexeras:
    • Dokumentegenskaper (Titel, Ämne, Författare, Nyckelord, Beskrivning)
    • Sid-, Samlings- och Formnamn
    • Formtext
    • Användarceller
    • Egna egenskaper
    • Hyperlänkar
   • Kända problem och begränsningar är dokumenterade i Viktigt-filen som installeras med den hämtade filen.
 • Operativsystem som stöds

  Windows 2000 Service Pack 3; Windows NT; Windows Server 2003; Windows XP

   • Rekommenderad maskinvara

   • Visio IFilter kräver minst följande maskinvara:
    • Dator med processor i Intel® Pentium™- eller AMD® Athlon™ -klass med en hastighet på 400 MHz eller högre.
    • Minst 256 megabyte (MB) RAM-minne; 512 MB RAM-minne om SharePoint Portal Server installeras på samma dator.
    • 5 MB tillgängligt hårddiskutrymme för Visio IFilter: 1 MB för varje 10 MB Visio-filutrymme för de indexkataloger som genereras av Windows indexeringstjänster och/eller SPS.
  • Så här installerar du den hämtade filen:

   1. Hämta filen genom att klicka på länken Hämta (ovan) och spara filen på din hårdddisk.
   2. Dubbelklicka på programfilen Visfilt.exe på hårddisken så att installationsprogrammet startas.
   3. Följ instruktionerna på skärmen tills installationen är avslutad.
   Obs!
  • Ovanstående åtgärd måste utföras av någon med administratörsbehörighet.
  • Tyst installation av produkten är möjlig. Användarlicensavtalet måste dock accepteras med parametern ACCEPTEULA=1 på installationskommandoraden. Installationen kommer annars att blockeras av meddelandet “Användarlicensavtalet har inte accepterats.”


  • Instruktioner för användning:

   Betrakta Microsofts Visio IFilter som en utökning av Windows indexeringstjänst och SharePoint Portal Servers indexeringstjänst. För att kunna använda Visio IFilter, måste du installera och starta dessa indexeringstjänster.

   Om Windows indexeringstjänst inte körs på datorn måste du starta den för att kunna utföra sökningar i Windows, Office och Visio. Instruktioner om detta hittar du i Microsoft Office Resource Kit på Microsoft TechNet.

   Om SharePoint Portal Servers indexeringstjänst inte körs på datorn måste du starta den för att kunna utföra SharePoint Portal Server-sökningar. Instruktioner om detta medföljer SharePoint Portal Server-produkten.

   När du har startat den ena eller båda dessa indexeringstjänster, kan du köra frågor som söker efter viss text, användaregenskaper eller anpassade egenskaper av alla slag i Visio-filer. Du kan också fråga efter viss text i filernas sammanfattningsinformation.

   Sökfunktionen i följande Microsoft-produkter använder indexfiler genererade av Windows indexeringstjänst:
   • Visio 2003 Find Shape
   • Windows 2000 eller Windows XP File Explorer
   • Office 2003
   • Windows SharePoint Services

   Sökfunktionen i följande Microsoft-produkter använder indexfiler genererade av SharePoint Portal Servers indexeringstjänst:
   • SharePoint Portal Server 2003


   Så här tar du bort den hämtade filen:

   1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
   2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
   3. I listan över installerade program markerar du Microsoft Office Visio IFilter 2003 och klickar sedan på Ta bort eller Lägg till/ta bort. Om en dialogruta visas, följer du instruktionerna för borttagning av programmet.
   4. Klicka på Ja eller OK för att bekräfta att du vill ta bort programmet.