Download Microsoft Visual Studio 2005 Tools för Office Second Edition Runtime (build 8.0.50727.891) (x86) from Official Microsoft Download Center

Microsoft Visual Studio 2005 Tools för Office Second Edition Runtime (build 8.0.50727.891) (x86)

Välj språk:
Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition-paketet (VSTO 2005 SE) installerar Visual Studio Tools for Office som krävs för att köra lösningar som byggts med hjälp av VSTO 2005 eller VSTO 2005 SE.