Download Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7 (KB2425227) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7 (KB2425227)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts. Problemet kan göra att en angripare kan förvanska en systemåtgärd eller ett systembeteende utan användarens vetskap.